Kabouterhuis

De pruimenboom in onze tuin gaf dit jaar meer dan 60 kilo pruimen, maar ook meer dan 60 dagen wespenoverlast. Aapie en …

Watermuur

Al tijdens de afgelopen winter zag ik op Pinterest een geweldig idee. Een juf op een Australische kleuterschool had voor haar leerlingen …