Kabouterhuis

De pruimenboom in onze tuin gaf dit jaar meer dan 60 kilo pruimen, maar ook meer dan 60 dagen wespenoverlast. Aapie en …