Werkgroep EVA

De Expertgroep Verdiept Arrangement heeft na het ophalen van informatie op de verschillende scholen besloten een document te ontwikkelen waarin de vragen van leerkrachten werden beantwoord betreffende de indeling van leerlingen in de verschillende (verdiepte) arrangementen.
Met gebruik van de input uit de werkgroep ontwikkelde ik een aantal stroomdiagrammen voor plaatsing en evaluatie.