Spelling

mc_puzzel

 

De lessenserie ‘Spelling’ op www.netwijs.nl bestaat uit meer dan 300 verschillende oefeningen en sluit aan bij de spellingcategorieën zoals die gebruikt worden in de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem.
De lessen zijn gemaakt door een onderwijskundige redactie in samenwerking met vormgevers en illustratoren.

De oefeningen worden gebruikt op meer dan 700 scholen in Nederland. De lessen worden ook met veel plezier gebruikt door kinderen die Nederlands onderwijs in het buitenland krijgen. Voor de organisatie die dit onderwijs verzorgt heb ik ook een 100-tal oefeningen gemaakt speciaal gericht op deze doelgroep.

Een deel van de lessen kun je vinden op www.netwijs.nl. Zoek dan op Spelling.