Rups

Om een mooie rups te maken die de hele klas doorkruipt, moeten de leerlingen goed samenwerken.Nodig : 1 tekenblad per leerling, vetkrijt of verf. De tekenblaadjes moeten genummerd worden voor het aantal leerlingen dat in de klas zit.

Doel : Samenwerken bij het maken van een tekening. Het is niet belangrijk dat de kleuren of stijlen van de tekening hetzelfde zijn. Wel moeten alle delen van de rups op elkaar aansluiten.

Leg op de tafels van de kinderen onderleggers of kranten klaar. Laat het vetkrijt uitdelen. Laat een van de leerlingen de kop van rups maken (of maak die zelf). De leerling die het eerstvolgende nummer heeft legt zijn blaadje naast de kop. Die leerling zet de tekening voort, zo gaat het de hele klas door. Als alle leerlingen de lijnen van de rups met potlood hebben getekend, kunnen ze hem met verf of vetkrijt inkleuren.