ResearchED 2023

Veel nieuwe inspiratie opgedaan dit jaar.
Pedro de Bruyckere gaf een lezing over de (beperkte) houdbaarheid van onderwijsonderzoek, Luc Koning was er om uitleg te geven over het redzaamheidslezen als vervanging van het racelezen. Bij Marcel Schmeier was het een leerzame les over EDI, we konden het meteen ook zelf ervaren.
Maar met stip op 1 stond toch wel de sessie van Heleen Buhrs en Martin Bootsma met een voorbeeldles van effectief leesonderwijs.