Rebelse regels: Roep niet steeds "Goed gedaan"

Kinderen hoeven echt niet steeds aangemoedigd te worden. De hele dag steeds maar “Goed GEDAAN!!!” roepen heeft meer negatieve dan positieve kanten. Goed gedaan is zo’n inhoudsloze uitroep, die we doorlopend op onze kinderen los laten.

Steeds meer onderzoek lijkt aan te tonen dat het prijzen en aanmoedigen van je kind wel goed lijkt te werken, maar op de lange termijn eigenlijk schadelijk is. (extrinsieke motivatie)Je kind leert namelijk niet om zichzelf te motiveren. Wat echt belangrijk is namelijk dat het leert naar haar eigen wensen te luisteren. (intrinsieke motivatie)
Je kunt je kind helpen om een gezond zelfbeeld op te bouwen dat niet van de goedkeuring van anderen afhankelijk is. Hoe?

Bevestig en verwoord wat je kind doet:
“Je hebt veel kleur in de tekening gebruikt” ipv “mooie tekening”
“Jij kunt al hoog in die boom klimmen” ipv “goed geklommen”
“Jij hebt vandaag ver gefietst he?”ipv “goed gefietst”

Wil je er meer over lezen?
Goede nederlandstalige artikelen:
Applausmachine
De opvoedbehavioristen: Conditioneren is passé

In het Engels zijn er veel te vinden, dit is een goed start:
Encouragement not Praise

Dit is een blog uit de serie “Rebelse regels”.

De komende periode verschijnen er nog een aantal van deze rebelse regels. 

Het zijn regels die we vanzelfsprekend vinden, maar vanzelfsprekend wil ook zeggen dat je er meestal nog niet bewust over nagedacht hebt.  Zijn al die regels eigenlijk wel zo zinvol? 

Rebelse regels:
1. Kinderen hoeven geen sorry te zeggen
2. Kinderen hoeven niet te delen
3. Roep niet steeds “Goed gedaan”
4. Jongens mogen jurken aan
5. “1000 bommen en granaten’
6. Slaan schoppen en huilen mag
7. Niet iedereen hoeft je vriend te zijn
8. Stoeien moet/mag
9. Ruziemaken mag
10. Een tekening hoeft niet mooi te zijn
11. Gehoorzamen en luisteren zijn geen synoniemen