Plusprojecten

De kinderen van groep 4-8 werkten gedurende 2 maanden wekelijks samen in kleine groepjes aan hun projecten.