Netwijs

netwijs

Netwijs.nl is dé portal voor het basisonderwijs waarop een grote hoeveelheid digitaal leer- en speelmateriaal te vinden is met:

  • Individueel of klassikaal op de pc, laptop, tablet of digitaal schoolbord te gebruiken.
  • Door de leerkracht naar eigen wens aan te passen en/of aan te vullen.
  • Toe te wijzen aan leerlingen voor individuele verwerking.
  • Ruim 435 direct toe te passen digitale wereldoriëntatielessen , gebaseerd op de kerndoelen.
  • 300 digitale spellingoefeningen, gebaseerd op de Cito-categorieën.
  • Zelf digitaal lesmateriaal maken en gebruiken.
  • Thuis en op school toegankelijk