Kleuren mengen

Een leuke les om het mengen van kleuren te bekijken met kinderen in de middenbouw.

Nodig: a3 papier, verf, kwasten, ouder kranten.

Duur: 2 lessen Voorbereiding: Leg op de tafels van de kinderen onderleggers of kranten klaar. Zet per groep 2 primaire kleuren klaar en schoteltjes om op te mengen. Deel het papier, de bakjes water en de kwasten uit.

Lesopzet: Bespreek met de kinderen de drie primaire kleuren. Weten ze al hoe je kleuren kunt mengen?
-Hoe maak je groen? en oranje, of paars?
-Kun je ook rood maken? Waarom niet?
-Kun je ook zwart maken?

De kinderen mogen straks voor een van de drie kleurencombinaties kiezen. Ze kunnen van de twee kleuren een derde mengen. Je kunt voor de vorm van het mengen verschillende onderwerpen kiezen. Bijvoorbeeld 3 luchtballonnen, vlinders, vliegers of gewone ballonnen. De buitenste twee krijgen een van de twee primaire kleuren. De middelste de mengkleur.

Afronding: Plak de tekeningen op een leuke kleur gekleurd papier dat net iets groter is dan a3