Digitaal lesmateriaal

romein3Voor de midden en bovenbouw heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van een lessenreeks over wereldori├źntatie Het zwaartepunt was hierbij gericht op uitbreiding van de woordenschat binnen de verschillende thema’s.

De lessenserie bestaat uit meer dan 100 lessen die aansluiten bij de kerndoelen op het gebied van natuuronderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde en actualiteit.
De lessen zijn gemaakt door een onderwijskundige redactie in samenwerking met vormgevers en illustratoren.