Baby

tsja, dit werkje heeft zo’n 9 maanden geduurd. Maar nu is het ook wel iets heel moois geworden.
Zaterdag 18 december mochten we haar eindelijk in onze armen houden.