Stalletje

Deze kerststal kun je het beste maken met gevorderde figuurzagers. Zorg anders voor voldoende hulp!Nodig: triplex, carbon papier, figuurzaagbeugels, figuurzaagjes, houtlijm, schuurpapier, voorbeeld.

Duur: 2 á 3 lessen

Voorbereiding: Zaag (of laat het door een ouder doen) de triplex op de juiste afmeting. (1a4 tje). Vraag afhankelijk van de grote van de groep een aantal hulpouders.

Les 1: Laat de kinderen hun stalletje overtrekken op het triplex doormiddel van het carbon papier. Daarna kunnen de kinderen beginnen met het uitzagen van de bodemplaat. Deze is het makkelijkst en bied je de kans om de onderstaande regels uit te leggen. Als de kinderen nog met een figuurzaag gewerkt hebben is dit een erg moeilijke opdracht.

Herhaal in elk geval even de basis regels van het figuurzagen.
– Beweeg rustig met de zagen van boven naar beneden.
– Druk niet met de zaag tegen het hout.
– Als je een bocht moet maken blijf dan rustig doorzagen zonder te duwen (anders breekt je zaag)
Leer de kinderen ook zelf hun zaagjes te vervangen en goed in de beugel te spannen. Vooral het zagen van scherpe hoeken is lastig, let erop dat de kinderen de zaag goed blijven bewegen en niet duwen.

Les 2 + 3: Hoelang het zagen van de stukjes duurt is afhankelijk van het niveau van de groep. Als alle staande stukjes uit de grote afbeelding zijn gezaagd kunnen de kinderen de randen netjes maken door ze licht op te schuren. De achterplaat moet met houtlijm op de ondergrond worden gelijmd. Daarna kunnen alle losse delen een beetje naar voren (uitspringend) op de ondergrond worden gelijmd. (voor duurzaamheid de delen eerst lakken met blanke lak)